เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
คู่มือประชาชน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนกับประสบการณ์ตรง
       วันที่ 16 กันยายน 2563 ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลคลองหาด จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนกับประสบการณ์ตรง ณ เทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนภายในห้องเรียน
 
  กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนกับประสบการณ์ตรง
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกองร้อยทหารพราน
  โครงการบ้านปันสุขของผู้สูงอายุ
  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย
  โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการสุขภาพดีชีวีเป็นสุข
  ตรวจเยี่ยมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด
  โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตรการทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
   
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย