เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ


ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 ซึ่งโครงการในวันนี้มีกิจกรรมซ้อมดับเพลิง และกิจกรรมจำลองสถานการณ์โรยตัวจากที่สูง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด