เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก


วันที่ 2 กันยายน 2563 นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกษมพร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด