เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการบ้านปันสุขของผู้สูงอายุ


วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลคลองหาด ก่อสร้างบ้านให้กับนางจวน ธรรมชาติ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยและโครงการบ้านปันสุขของผู้สูงอายุ หลังที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563