เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านประภัตร โพธสุธน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน