เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจรบริเวณสามแยกทางเข้าตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8


วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลคลองหาด นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคลองหาดออกตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจรบริเวณสามแยกทางเข้าตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ประชาชนท่านใดได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทร 037-247-176 ตลอด 24 ชั่วโมง