เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลคลองหาด นำพนักงานกองช่าง ออกซ่อมแซมถนน บริเวณซอยข้างโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม เนื่องจากถนนเกิดการทรุดตัวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นกับประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา