เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 5 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลคลองหาด นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองหาด ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริเวณโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม