เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมารตการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า


วันที่ 5 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลคลองหาด เเละกำนันตำบลคลองหาดลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมารตการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในตลาดนัดเอกชน