เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นสำรวจชาวกัมพูชาที่พักอาศัยอยู่ภายในตลาดเขาดิน


วันที่ 7 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด ลงพื้นสำรวจชาวกัมพูชาที่พักอาศัยอยู่ภายในตลาดเขาดิน เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)