เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดเย็น


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พร้อมด้วยคณะทำงานป้องกันโรคตำบลคลองหาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ณ ตลาดนัดเย็นคลองหาด เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)