เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด 19


วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ พรมงาม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานลงพื้นที่เร่งฉีดยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 บริเวณด่านกักกันสัตว์ตลาดเขาดิน และสถานกักกันคลองหาดรีสอร์ท ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​โรค​ เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว