เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การป้องกัน การคัดกรอง เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


วันที่ 27 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลคลองหาด นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน การคัดกรอง เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ภายในตลาดคลองถมคลองหาด