วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดชมวิว หมู่ที่ ๙ บ้านเขาเลื่อมใต้ (ถมดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองหาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อปั้มแช่ดูดโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านคลองหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าช้ากวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้าานเขาช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง