วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3172 สระแก้วหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 005-54-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลคลองหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองหาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-5105 สก หมายเลขครุภัณฑ์ 005-42-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาเลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พระพุทธรูปหน้าตัก 9 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พระพุทธรูป 20 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง