เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สถานที่ท่องเที่ยว
 

ทะเลคลองหาด

เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดใหญ่ พื้นที่ 250 ไร่ ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นวิวเขาและสายน้ำ บรรยากาศสบาย เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีร้านอาหารบริการถ้าเพชรโพธิ์ทอง

 

        

อยู่บริเวณเชิงเขาเหลื่อม ทางเดินขึ้นไปยังถ้ำระยะทางราว 700 เมตร

 ที่ตั้ง

บ้านเขาเลื่อม ต.คลองหาด อ.คลองหาด

การเดินทาง :  รถยนต์ จาก อ.คลองหาด ใช้ทางหลวงหมายเลข 3395 ไปทาง จ.จันทบุรีประมาณ 4.5 กิโลเมตร ก่อนถึงวัดเขาเลื่อมพบทางแยกซ้าย ให้เลี้ยวเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถ

สิ่งที่น่าสนใจ : ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง เป็นถ้ำขนาดกลาง ยาวราว120 เมตร บริเวณปากถ้ำเป็นลานหินกว้าง มีปุ่มหินงอกกระจายอยู่ทั่วไป ภายในถ้ำอากาศถ่ายเทสะดวกจึงเย็นสบายไม่อบอ้าว ทางเดินบางช่วงเป็นบันไดและมีไฟส่องสว่าง แบ่งเป็นสี่ห้อง แต่ละห้องมีหินงอกหินย้อยสวยงาม เช่นห้องที่ 2 ลักษณะเป็นอุโมงค์ แสงจากไฟส่องนำทางสะท้อนกับหินงอกหินย้อยเป็นประกายระยิบระยับ 

จุดชมทิวทัศน์ มีสองจุดคือ

           1. ผาโมกราชินี อยู่ห่างจากถ้ำเพขรโพธิ์ทองราว 300 เมตร ทางขึ้นลาดชันแต่ร่มรื่นด้วยไม้นานาชนิด จุดนี้เป็นลานหินกว้างพอประมาณ มีต้นโมกราชินีและสลัดไดขึ้นแซมมองเห็นทิวไม้และไร่ข้าวโพดของชาวบ้านระยะไกล

          2. ผาหินเทิบ จากจุดนี้จะมองเห็นบ้านพนมไดของกัมพูชา


ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน

 


           ตลาดการค้าชายแดนที่บ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ คนที่มาทำมาค้าขายที่นี่มีทั้งที่เป็นคนไทยและคนเขมร คนที่มาหาซื้อของก็มีทั้งคนไทยและคนเขมรเช่นเดียวกัน สำหรับคนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวเท่าที่เห็นยังมีค่อนข้างน้อย ไม่เหมือนกับทางตลาดโรงเกลือที่มีนักท่องเที่ยวไปหาซื้อของกันค่อนข้างเยอะ

            ร้านค้าที่นี่มีทั้งแบบที่เป็นร้านค้าปลูกสร้างเป็นอาคารถาวร ร้านค้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะจำหน่ายสินค้าพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน พวกเมล็ดพันธุ์พืช สารเคมี และอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตร

อีกส่วนหนึ่งเป็นแผงค้าแบบที่ขายกันอยู่ในโรงเรือนใหญ่มีหลังคากันแดดกันฝน กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแผงค้าตั้งขายกันอยู่ที่ลานกลางแจ้ง แผงค้าแบบนี้ส่วนใหญ่จะขายพวกของสด มีทั้งพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ราคาสินค้าที่ขายกันตั้งราคาไว้ค่อนข้างถูก ก็คงดูให้เหมาะสมตามกำลังทรัพย์ของผู้ซื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเขมร

              ตลาดที่นี่เปิดขายกันตั้งแต่เช้ามืดช่วงประมาณตีห้า ขายกันไปจนถึงประมาณห้าโมงเช้า กำหนดเวลาเปิดด่านคือเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นของทุกวัน แต่ก็เห็นคนเขมรเข้ามาซื้อของที่ตลาดกันตั้งแต่เช้ามืด วัน ๆ หนึ่งมีคนเข้ามาซื้อของกันเฉียดพันคน มีเงินหมุนเวียนถึงเดือนละ 300 ล้านบาท ได้ยินว่าเมื่อปลายปีที่แล้วทางจังหวัดสระแก้วเตรียมที่จะขยายเวลาเปิดด่าน ไปจนถึงห้าโมงเย็น ไม่รู้ว่าทันได้เริ่มหรือยัง หรือเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาเสียก่อน

ร้านขายเครื่องประดับก็มีให้เลือกซื้อทั้งแบบที่ขึ้นตู้กับแบบที่วางแบขายอยู่กับพื้น