เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม [ 16 เม.ย. 2563 ]39
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ [ 9 เม.ย. 2563 ]45
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 9 บ้านเขาเลื่อม [ 31 มี.ค. 2563 ]48
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ [ 24 มี.ค. 2563 ]50
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ม.ค. 2563 ]60
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังทรงลูกบอล หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด ตำบลคลองหาด [ 29 ส.ค. 2562 ]54
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง ถังทรงลูกบอล หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง ตำบลคลองหาด [ 28 ส.ค. 2562 ]57
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถังทรงลูกบอล หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม ตำบลคลอหาด [ 20 ส.ค. 2562 ]46
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา Para Soil Cement สายทางเข้าที่ทำกินซอยกลาง บ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหาด กว้าง 5 เมตร ยาว 6,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bbidding) [ 14 ส.ค. 2562 ]54
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา Para Soil Cement สายทาง สก.ถ 50-020 บ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านทับวังมน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหาด [ 15 ก.ค. 2562 ]59
 
หน้า 1|2|3