เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
คู่มือประชาชน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ม.9 บ้านเขาเลื่อมใต้
       วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ร้อยเอกสุเทพ มากสาคร นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเว...
 
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ม.9 บ้านเขาเลื่อมใต้
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
  โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ม.6 บ้านทับวังมน
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ม.10 บ้านไทยพัฒนา
  ร่วมสนับสนุนกิกรรมสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิต
  มอบอ่างล้างมือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ม.8 บ้านเขาดิน
  ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ซ่อมไฟรายทาง หมู่ 1, หมู่ 5 และสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ
   
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย