เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 
ITA 2563
ITA 2564
ITA 2565
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ล้างทำความสะอาดตลาดเย็นและตลาดประชารัฐ
       วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายนางสาวสุกัญญา เสมอเหมือน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลคลองหาด ล้างทำความสะอาดตลาดเย็นและตลาดประชารัฐ (สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร...
 
  ล้างทำความสะอาดตลาดเย็นและตลาดประชารัฐ
  แจกถุงยังชีพประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19
  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณหมู่ 11 บ้านป่าตะแบก
  ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดเขาดิน
  ล้างทำความสะอาดตลาดเย็นและตลาดประชารัฐ
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดเย็นและตลาดประชารัฐ
  ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดเขาดิน
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด 19
  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวมาตรการป้องกันโควิด-19
   
 
SDGs กับอาหารริมทาง
SDGs กับชีวิตคนเมือง
SDGs กับเกษตรกร