เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 
ITA 2563
ITA 2564
ITA 2565
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai   ลงพื้นที่สำรวจถนนที่พังเสียหาย หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง
       วันที่ 22 กันยายน 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายนายไพฑูรย์ ชุมพร ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ลงพื้นที่สำรวจถนนที่พังเสียหายจากน้ำกัดเซาะ เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน เพื่อเร่งแก้ไขต่อไป (สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุ...
 
   ลงพื้นที่สำรวจถนนที่พังเสียหาย หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง
  ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
  ตัดต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณ หมู่ 4 บ้านเขาเลื่อม
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด 19
  ตัดต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณ หมู่ 1 บ้านคลองหาด
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564
  ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลคลองหาดครั้งที2
  ช่วยเหลือประชาชนบ้านน้ำท่วม
  ตัดต้นไม้ล้มขวางถนนหมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน
  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
   
 
SDGs กับอาหารริมทาง
SDGs กับชีวิตคนเมือง
SDGs กับเกษตรกร