เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน [ 29 ก.ค. 2563 ]128
2 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 14 มี.ค. 2563 ]94
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำคลองหาด [ 16 ม.ค. 2563 ]74
4 .แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองหาด [ 6 ธ.ค. 2562 ]93
5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด [ 6 ธ.ค. 2562 ]87
6 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง เทศบาลตำบลคลองหาด [ 6 ธ.ค. 2562 ]60
7 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองหาด [ 6 ธ.ค. 2562 ]5
8 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด [ 6 ธ.ค. 2562 ]5
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 29 พ.ย. 2562 ]5
10 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล [ 29 พ.ย. 2562 ]5
 
หน้า 1|2