เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 22 มิ.ย. 2564 ]7
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 มิ.ย. 2564 ]8
3 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 22 มิ.ย. 2564 ]6
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 18 มิ.ย. 2564 ]7
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 18 มิ.ย. 2564 ]7
6 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]29
7 รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการประเมินผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]20
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 7 เม.ย. 2564 ]8
9 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 15 ม.ค. 2564 ]65
10 การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]58
 
หน้า 1|2|3|4