เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]15
2 กำหนดโครงการแบ่งส่วนราชการ [ 25 ก.ย. 2563 ]13
3 การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง [ 25 ก.ย. 2563 ]17
4 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) [ 25 ก.ย. 2563 ]14
5 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]16
6 แผนอัตตากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]13
7 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน [ 29 ก.ค. 2563 ]146
8 การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 14 มี.ค. 2563 ]112
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 16 ม.ค. 2563 ]92
10 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในคลัง เทศบาลตำบลคลองหาด [ 6 ธ.ค. 2562 ]106
 
หน้า 1|2|3