เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 15 ม.ค. 2564 ]32
2 การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]32
3 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด [ 15 ม.ค. 2564 ]32
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]0
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]59
6 กำหนดโครงการแบ่งส่วนราชการ [ 25 ก.ย. 2563 ]56
7 การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง [ 25 ก.ย. 2563 ]60
8 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) [ 25 ก.ย. 2563 ]57
9 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]62
10 แผนอัตตากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 [ 25 ก.ย. 2563 ]57
 
หน้า 1|2|3