เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 


รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีคะแนนการประเมินผลการประเมินผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

คลิกที่เอกสารประกอบเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสาร

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564