เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2 [ 16 ก.ค. 2564 ]16
2 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 30 มิ.ย. 2564 ]21
3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 22 มิ.ย. 2564 ]13
4 ประกาศอำเภอคลองหาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาดครั้งแรก [ 4 มิ.ย. 2564 ]19
5 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด [ 28 พ.ค. 2564 ]26
6 แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 พ.ค. 2564 ]13
7 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด (บางส่วน) [ 28 เม.ย. 2564 ]40
8 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด [ 16 เม.ย. 2564 ]28
9 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ของเขตเลือกตั้งที่ 2 [ 30 มี.ค. 2564 ]581
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ของเขตเลือกตั้งที่ 1 [ 30 มี.ค. 2564 ]389
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14