เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองหาด [ 16 เม.ย. 2564 ]2
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ของเขตเลือกตั้งที่ 2 [ 30 มี.ค. 2564 ]557
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ของเขตเลือกตั้งที่ 1 [ 30 มี.ค. 2564 ]368
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลคลองหาด เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 30 มี.ค. 2564 ]2167
5 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 9 มี.ค. 2564 ]27
6 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองหาด [ 22 ก.พ. 2564 ]18
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]20
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]19
9 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด [ 4 ก.พ. 2564 ]29
10 ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด [ 4 ก.พ. 2564 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13