เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 1 ธ.ค. 2563 ]115
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 24 พ.ย. 2563 ]82
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565(ส่วนที่1) [ 28 ต.ค. 2562 ]181
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565(ส่วนที่2) [ 28 ต.ค. 2562 ]163
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) [ 30 ส.ค. 2562 ]82
6 ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 24 มี.ค. 2560 ]432
7 แผนพัฒนาปี 2560-2562 [ 15 ก.ย. 2559 ]377