เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ค่าธรรมเนียมการขอสำเนา [ 11 มี.ค. 2563 ]134
2 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 11 มี.ค. 2563 ]123
3 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 11 มี.ค. 2563 ]117
4 แผนผังขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 11 มี.ค. 2563 ]125
5 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (กองช่าง) [ 22 ต.ค. 2562 ]121