เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวงลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]107
2 ประมวลจริธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]154
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]153
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี 2557 [ 1 มี.ค. 2557 ]156