เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ม.5 บ้านคลองหาด


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ร้อยเอกสุเทพ มากสาคร นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง บริเวณบ้านคลองหาด หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันและรับมือกับโรคไข้เลือดออก และมีกำหนดการของวันพรุ่งนี้ หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง