เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00น. ร้อยเอกสุเทพ มากสาคร นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวปิยะพร บัวใหญ่ ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางอรทัย เนื้อจันทา หัวหน้าสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาดทุกท่าน ร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาด