เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย


วันที่ 9 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว