เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ถนนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุ


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ ซึ่งเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นของวันที่ 8 ตุลาคม ถึงตลอดทั้งวันของวันที่ 9 ตุลาคม ทำให้ถนนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนต่อไป ประชาชนท่านใดได้รับความเสียหายจากเหตุพายุดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทร 037-247-176 ตลอด 24 ชั่วโมง