เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากพายุ


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายจากพายุซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งทำให้ฝนตกหนักในช่วงเย็นของวันที่ 8 ตุลาคม ถึง จนถึงตลอดทั้งวันของวันที่ 9 ตุลาคม ทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนต่อไป ประชาชนท่านใดได้รับความเสียหายจากเหตุพายุดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทร 037-247-176 ตลอด 24 ชั่วโมง