เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ช่วยเหลือประชาชนบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุ


วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือประชาชนบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุที่ผ่านมา ประชาชนท่านใดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทร 037-247-176 ตลอด 24 ชั่วโมง