เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลคลองหาด นำเจ้าหน้าที่ออกซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านไทยพัฒนา เนื่องจากระบบประปามีปัญหาไม่สามารถใช้การได้ ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ขาดน้ำใช้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเบื้องต้น ประชาชนท่านใดได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทร 037-247-176 ตลอด 24 ชั่วโมง