เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณกรมทหารพรานที่ 13


วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลคลองหาด นำพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลคลองหาด ออกตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกจากสายไฟ บริเวณกรมทหารพรานที่ 13 เพื่อจัดแต่งความสวยงามในพื้น และปลอดภัยต่อประชาชนใช้ทางในการสัญจร