เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


จิตอาสาพระราชทานโครงการสันนิบาตเทศบาล จังหวัดสระแก้ว


วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด พร้อมหน่วยงานจากเทศบาลฯภายในจังหวัดสระแก้ว และเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมงานจิตอาสาพระราชทานโครงการสันนิบาตเทศบาล จังหวัดสระแก้ว และ Big cleaning หลังอุทกภัยเมืองอรัญประเทศ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ