เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


กิจกรรมศิลปะบำบัดระบายสีกระทง


วันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองหาด กิจกรรมวันนี้กับวิชาศิลปะบำบัดระบายสีกระทง เพื่อการบำบัด รักษาและฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ มุ่งหวังให้ผู้รับการบำบัดเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ซึ่งเปิดโอกาสและให้อิสระกับผู้รับการบำบัดได้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใส ที่ได้มาโรงเรียนและมีกิจกรรมร่วมกัน