เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ร่วมสนับสนุนกิกรรมสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิต


วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมสนับสนุนข้าวมันไก่ฟรีให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่าสภากาชาดไทยจังหวัดสระแก้วและสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ตามแผนปฏิบัติงานออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว บริจาคเลือดให้ผู้อื่นแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะครับจะได้ไม่ส่งผลเสียในระยะยาว