เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


กิจกรรมการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุ


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองหาด จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพในแต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุและการทำกายบริหารป้องกันโรคอัลไซเมอร์ เพื่อการบำบัด รักษาและฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ มุ่งหวังให้ผู้รับการบำบัดเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใส ที่ได้มาโรงเรียนและมีกิจกรรมร่วมกัน