เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำข้างศาลแม่ย่าซอม


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลคลองหาด นำพนักงานกองช่าง ลงพื้นปรับเปลี่ยนซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าฝาท่อระบายน้ำเก่าผุพัง บริเวณข้างศาลแม่ย่าซอม เบื้องต้นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนเป็นที่เรียบร้อย