เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบ และรณรงค์การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการเเทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด ลงพื้นที่ตรวจสอบ และรณรงค์การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองหาด ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 และ 29 ร่วมกับ อำเภอคลองหาด สถานีตำรวจุูธรคลองหาด สาธารณสุขอำเภอคลองหาด และโรงพยาบาลคลองหาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับร้านค้า เเละการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)