เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564


วันที่ 1 มกราคม 2564 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายให้ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดูแลพร้อมรับแจ้งเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร จิตอาสา ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 บริเวณสี่แยกคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว