เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมถนนซอยตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด


วันที่ 5 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลคลองหาด นำพนักงานกองช่าง ออกซ่อมแซมถนนซอยตลาดสดเทศบาลตำบลคลองหาด เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นกับประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา