เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรส่งความสุข


วันที่ 7 มกราคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรส่งความสุขแด่นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด