เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์


วันที่ 8 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ โรงพยาบาลคลองหาด