เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ดำเนินการคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดเขาดิน


วันที่ 8 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลคลองหาด ดำเนินการคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดเขาดิน เพื่อที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.