เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดคลองหาด


วันที่ 8 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอคลอหาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดคลองหาด โดยมีท่านปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาดนำทีม เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)