เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด 19


วันที่ 8 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณที่คลองหาดรีสอร์ท