เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดเขาดิน


วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พร้อมด้วยคณะทำงานป้องกันโรคตำบลคลองหาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดเขาดิน เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)