เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ซ่อมไฟรายทาง บริเวณหมู่ที่ 1, หมู่ที่4 และหมู่ที่9


วันที่ 26 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลคลองหาด นำพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลคลองหาด ออกซ่อมไฟรายทาง บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านคลองหาด, หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม และหมู่ที่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับแสงสว่าง ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่