เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดคลองหาด


วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมกับคณะทำงานป้องกันโรคตำบลคลองหาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดคลองหาด เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)