เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ซ่อมไฟรายทาง บริเวณหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13


วันที่ 29 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลคลองหาด นำพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลคลองหาด ออกซ่อมไฟรายทาง บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน และหมู่ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับแสงสว่าง ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่