เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 8


วันที่ 9 กันยายน 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด มอบหมายพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลคลองหาด ออกซ่อมแซมไฟรายทาง บริเวณหมู่ 8 บ้านเขาดิน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับแสงสว่าง ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่