เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมธนาคารน้ำใต้ดิน


วันที่ 9 กันยายน 2564 นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พร้อมคณะ ต้อนรับนายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยียมระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว